Zorg Educatie Centrum

Zorg Educatie Centrum vzw verenigt personen en verantwoordelijken van voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen. Zorg Educatie Centrum vzw  verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond.

Zij doet dit opdat de hulpverleningsvragen van cliënten, patiënten, bewoners en vragen van ouders naar kinderopvang op een kwalitatief hoogstaande wijze beantwoord kunnen worden.