Ziekenhuizen

Voor de sector algemene en psychiatrische ziekenhuizen verzorgt Caritas West-Vlaanderen pastorale dienstverlening.

De stuurgroep pastoraal en ethiek is samengesteld uit pastores, vertegenwoordigers van directies uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de vicaris en de sectorverantwoordelijke vanuit het vicariaal team voor de sector. In een cultuur van dialoog en overleg wordt samengewerkt om de verdere professionalisering van pastoraal en de optimalisering van de pastorale dienstverlening in ziekenhuizen te ondersteunen en een bijdrage te leveren in het ethisch denkproces.

Meer info over de pastorale dienstverlening binnen de sector ziekenhuizen kunt u terugvinden via deze link.

Meer info over hun aanbod aan pastorale vormingen kunt u terugvinden via deze link.