Statutaire overlegorganen

De voorzieningen hebben zich gegroepeerd in 5 regionale coördinatiecomités: 

- Brugge,

- Ieper,

- Kortrijk,

- Roeselare,

- Oostende-Veurne-Diksmuide.

Voor deze woon- en zorgcentra verzorgt Caritas West-Vlaanderen de administratieve en logistieke ondersteuning van de statutaire provinciale overlegorganen, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen.

Het Provinciaal Bureau komt maandelijks samen en wordt voorbereid door een bureau. Het Provinciaal Bureau bereidt de bijeenkomsten van het Sectorieel Bestuurscollege Ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen en de bijeenkomsten van de regionale coördinatiecomités voor. De opdrachten van het Provinciaal Bureau zijn omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van Zorgnet Vlaanderen.

De coördinatiecomites groeperen de Zorgnet Vlaanderen leden in vijf regio’s. Zij komen vier keer per jaar samen en bepalen standpunten en adviezen voor het Provinciaal Bureau.