Bijzondere Jeugdbijstand

Bij het Vlaams Welzijnsverbond zijn 15 West-Vlaamse voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand aangesloten.

Bijna alle voorzieningen zijn lid van Koopkoepel vzw en aangesloten bij meerdere opdrachten. Binnen de raad van bestuur van Koopkoepel vzw is de sector eveneens vertegenwoordigd.