Sectoren

Caritas West-Vlaanderen verzorgt dienstverlening voor diverse voorzieningen binnen de zorg- en welzijnssector in West-Vlaanderen, aangesloten bij Zorgnet-Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond. We verlenen administratieve ondersteuning voor de provinciale overlegorganen binnen de sectoren ouderenzorg, kinderopvang, bijzondere jeugdbijstand en ondersteuning voor personen met een handicap. Daarnaast voorzien we in pastorale begeleiding. Onder de koepel van Caritas West-Vlaanderen zijn verschillende werkgroepen ontstaan die vormingen aanbieden voor medewerkers van de voorzieningen. De meeste voorzieningen zijn tevens aangesloten bij Koopkoepel vzw die samenaankopen organiseert.

In de loop der jaren is onze dienstverlening verder ontwikkeld of geëvalueerd. Voor nadere informatie verwijzen we daarom graag door naar de submenu's.

Wenst u meer algemene informatie over onze dienstverlening, dan kunt ons steeds contacteren via het contactformulier.

Wenst u meer informatie over onze pastorale dienstverlening, dan kunt u deze inwinnen via deze link. 

Wenst u meer informatie over Koopkoepel vzw, dan kunt u deze inwinnen via deze link.

Wenst u meer informatie over de vormingen die georganiseerd worden voor diverse sectoren, dan kunt u deze bekomen via deze link.