Ouderenzorg

Vanuit Caritas West-Vlaanderen willen we de woonzorgcentra ook pastoraal ondersteunen. Onze dienstverlening richt zich naar directies, medewerkers en pastores. We bieden kansen tot vorming en begeleiding van pastores, pastorale animatoren en medewerkers (Visietekst en beleidsplan).

We kunnen voorzieningen ook helpen bij de uitbouw van een pastorale visie, het ontwikkelen van een pastoraal plan op maat van de voorziening, het oprichten en ondersteunen van pastorale stuurgroepen, …Het geheel van de pastorale zorg wordt gedragen door de werkgroep pastoraal, die bestaat uit vertegenwoordiging van directies, aalmoezeniers, pastores, de vicaris en zijn medewerkers voor ouderenzorg. In een cultuur van dialoog en overleg wordt samengewerkt om de verdere professionalisering van pastoraal en de optimalisering van de pastorale dienstverlening te ondersteunen.

De diocesaan caritasmedewerkers, Ilse De Deyne (verantwoordelijke en eerste aanspreekpunt coördinatiecomité Kortrijk en Roeselare) en Jan Rossaert (eerste aanspreekpunt coördinatiecomité Brugge, Ieper en Oostende-Veurne-Diksmuide), werden door het bisdom aangesteld (deeltijds) om de werking pastoraal in ouderenzorg te begeleiden en op te volgen.

Aanbod voor directies

Aanbod voor pastores, pastoraal animatoren en medewerkers

  • Uitwisselingsbeurzen voor pastoraal animatoren 

  • Mentoring van nieuw aangeworven pastores 

  • Supervisie en intervisie voor pastores 

  • Opleiding tot pastor 

  • Bezinningsnamiddag voor personeel 

  • Vormingsaanbod voor pastores: herfst- en lentevergadering, intersectorale en regionale vergaderingen. Klik hier voor meer info.

Visieteksten

Vormingen, presentaties, ...

  • Vorming "Liturgisch bloemschikken":

- overzicht liturgisch jaar 

- presentatie "Liturgisch bloemschikken"

  • Vorming "Samen warmhartig en veerkrachtig": 

- vorming 'Samen warmhartig en veerkrachtig'

presentatie 'Samen warmhartig en veerkrachtig'

  • Herfstvergadering:

presentatie: Verder aan de slag met zorg voor spirit 

 

Info en contact

- Ilse De Deyne, verantwoordelijke voor pastoraal OZ

  T 0499 31 36 50

  M ilse.dedeyne@bisdombrugge.be

- Jan Rossaert,  pastoraal OZ

  T 0494 27 91 13

  M jan.rossaert@bisdombrugge.be