Ondersteuning van personen met een handicap (OPH)

In West-Vlaanderen zijn er een 36-tal voorzieningen voor ondersteuning van personen met een handicap aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Pastores, pastoraal animatoren of andere medewerkers behartigen binnen hun takenpakket vol enthousiasme de pastorale zorg.

Vanuit Caritas West-Vlaanderen vzw willen we deze voorzieningen ook pastoraal ondersteunen.

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de zorgvragers (bewoners, gebruikers) als naar medewerkers. We bieden kansen tot vorming en begeleiding van pastores, pastorale animatoren en medewerkers. We kunnen voorzieningen ook helpen bij de uitbouw van een pastorale visie, stuurgroepen, ...

Tenslotte kan u ook op ons rekenen voor liturgische dienstverlening en voorgaan in vieringen. Het beleid inzake pastoraal wordt gedragen door het vicariaal team Caritas van het bisdom Brugge. Dit gebeurt in samenwerking met de stuurgroep pastoraal OPH en met het secretariaat van Caritas West-Vlaanderen. De diocesaan caritasmedewerker, Veerle Gouwy, werd door het bisdom aangesteld (deeltijds) om de werking pastoraal in de ondersteuning van personen met een handicap te begeleiden en op te volgen.

Aanbod voor zorgvragers

- Belevingsnamiddag voor personen met een beperking

- Nieuwjaar in de Bergen

- Kijolo

- Begeleiden van gebeds-, gespreks- of bezinningsgroepen.

- Abdijnamiddagen

- Aanbod op maat

Liturgische dienstverlening

Aanbod voor medewerkers

- Sagow

- Mentoring

- Supervisie

- Intervisie

- Opleiding tot pastor

- Begeleiding en vorming op maat

Aanbod voor voorzieningen

- Uitwerken van een visie op pastoraal of ethiek

- Uitbouw van een pastorale werking

- Begeleiding pastorale stuurgroepen

- Dienstverlening bij aanwerving nieuwe pastores

- Vormings- en bezinningsinitiatieven binnen de voorziening

- Ondersteuning op maat

Visieteksten vanuit de stuurgroep pastoraal OPH

Met de stuurgroep pastoraal werden ook enkele nota's opgesteld, die voorzieningen kunnen helpen in het uitbouwen van een pastorale visie:

De onthaalfunctie in het pastoraal werk (rond pastoral onthaal)

- Eén gemeenschap van gelovigen (rond pastoral inclusie)

- Samen Zin-zorg en pastoraal vorm geven (tekst) & inspiratiebeelden

Info en contact

- Veerle Gouwy, verantwoordelijke voor pastoraal OPH 

  T 0473 11 26 54

  M veerle.gouwy@bisdombrugge.com