Algemeen

1. Algemene visie

- Intersectoraal beleidsplan 2018

2. Verschillende pastorale functies met hun takenpakket

- Pastoraal vrijwilliger

- Pastoraal animator

- Stuur- of werkgroep pastoraal

- Kandidaat pastor

- PastorAalmoezenier

- Meewerkend priester 

3. Gekwalificeerde pastores: opleidingsvoorwaarden

- Ziekenhuis

- Ouderenzorg

- Ondersteuning van mensen met een handicap

4. Aanwerving van pastores

5. Praktijkbegeleiding

6. Aanbod voor voorzieningen

Vanuit Caritas West-Vlaanderen willen we de ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen OPH pastoraal ondersteunen door middel van vorming en begeleiding van pastores, pastorale animatoren en medewerkers.

We bieden u een lijst met films die aanzetten tot bespreking. U kan eveneens de lijst met sprekers voor bezinningsmomenten raadplegen.

7. Algemene adviesteksten

- Aangeworven vrijwilligers voor de ondersteuning van pastoraal in een voorziening

- 'Levensbeschouwelijke identiteit in dialoog’: geloofscommunicatief perspectief voor voorzieningen in de zorg

8. Info en contact

- Piet Vandevoorde, bisschoppelijke gedelegeerde

  T bureau 050 33 59 05

  M piet.vandevoorde@bisdombrugge.be

- Ilse Van Gorp, adjunct bisschoppelijk gedelegeerde & verantwoordelijke pastoraal APZ en opleiding

  T bureau 050 33 59 05 - 0474 25 98 76

  M ilse.vangorp@bisdombrugge.be

- Ilse De Deyne, verantwoordelijke pastoraal OZ

  T 0499 31 36 50

  M ilse.dedeyne@bisdombrugge.be

- Jan Rossaert, pastoraal OZ

  T 0494 27 91 13

  M jan.rossaert@bisdombrugge.be

- Veerle Gouwy, verantwoordelijke pastoraal OPH 

  T 0473 11 26 54

  M veerle.gouwy@bisdombrugge.be