Pastoraal

Caritas West-Vlaanderen voorziet in pastorale begeleiding voor verschillende sectoren. 

Het is een blijvende opdracht voor elke Caritasvoorziening om de christelijke identiteit, de missie van een stichtende congregatie te blijven vertalen naar vandaag in openheid voor andersdenkenden en met respect voor andere levensbeschouwingen. Het gaat om een samen gedragen verantwoordelijkheid waarbij directies en raden van beheer beroep kunnen doen op tal van medewerkers die elk vanuit hun inbreng, competenties en deskundigheid pastorale zorg mee vorm geven. 

Voor recente berichten verwijzen wij u graag naar onze rubriek 'NIEUWS'. Deze rubriek wordt regelmatig geüpdatet.

Voor andere informatie verwijzen we u graag door naar de overige submenu's.