Samenwerkingsverbanden

Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek

De werkgroep “Zorg, Hulpverlening en Ethiek” is een samenwerkingsverband van Caritas West-Vlaanderen, Postuniversitair Centrum KULAK, VIVES Departement Gezondheidszorg, Caritas Oost-Vlaanderen en CCV in het bisdom Brugge. In 2001 werd op initiatief van Caritas West-Vlaanderen een overleggroep ethiek opgericht.

Aan dit overleg nemen deel: vertegenwoordigers van Caritas West-Vlaanderen, van de hogeschool VIVES Departement Gezondheidszorg, van het PUC van de KULAK, van Caritas Oost-Vlaanderen en CCV in het bisdom Brugge. Het gaat om een samenwerkingsverband waarin wij in een open geest een ruim aanbod realiseren aan bijscholingen, met een tweevoudig doel:

- het bevorderen van ethische deskundigheid van verpleegkundigen, verzorgenden en hulpverleners bij het uitoefenen van hun dagelijkse taak;

- de studie van ethische problemen met leden van medisch-ethische commissies en van overleggroepen ethiek, artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners.