Home

VZW

Zorg Educatie Centrum

Vormingen

In de schoot van Zorg Educatie Centrum vzw zijn verschillende werkgroepen ontstaan die vormingen aanbieden voor medewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de provincie West-Vlaanderen. 

Onlangs werkte Zorg Educatie Centrum vzw in samenwerking met Vonk apb een aantal vormingen uit. Meer info omtrent dit specifiek aanbod vindt u hier. 

VORMINGEN

BelRAI© erkenning

Sinds het bekomen van onze erkenning op 09/03/2022 als officiële erkende BelRAI© opleidingsinstantie met erkenningsnummer VSB—RAI-3 is Zorg Educatie Centrum vzw druk in de weer met de uitrol van de eerste opleidingen.

Als opleidingsorganisatie enten wij ons inhoudelijk voor de opleiding volledig op het materiaal van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, waarbij in de voorbije weken een samenwerkingsakkoord mee werd afgesloten.

Zorg Educatie Centrum vzw zal dus in 2022 de basisopleidingen Train-the-Trainer voorzien voor de instrumentaria:

  • BelRAI© LTCF
  • BelRAI© Screener + Sociaal Supplement

In 2022 voorziet Zorg Educatie Centrum vzw geen indicatiesteller opleidingen. Deze komen wel aan bod in de werkjaar 2023-2024. Vanaf 2023 zal Zorg Educatie Centrum vzw in het opleidingsaanbod ook de nodige intervisiemomenten organiseren voor behoud van het trainersattest.

Meer informatie vind je onder de knop hieronder. Je kan ook steeds Pieter contacteren via het e-mailadres pb@caritaswest.be

info opleidingen belrai 

Zorg Educatie Centrum

Zorg Educatie Centrum vzw verenigt personen en verantwoordelijken van voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen.

Zorg Educatie Centrum vzw verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond.

Op 27 april ll. vond de opening van onze nieuwe kantoren plaats. De beelden kan u hier bekijken.

INFO